คู่มือการใช้งานปฏิทินกิจกรรม สพม ๑๗

calendar

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรม ของสำนักงานฯ

ในการติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือตามลิงค์ด้านล่าง

download icon
ดาวน์โหลด

 

FacebookTwitterGoogle+Share
Share this Post :

No comments yet.