สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี

vichagan

ปฏิรูปการเรียนการสอน “ห้องเรียนกลับด้าน”

จากการที่ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนและเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2556 โดยจะกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม… more »

FacebookTwitterGoogle+Share

สุขภาพ กีฬา นันทนาการ

images

“หนทางสร้างสุขให้ชีวิต”

          ได้อ่านความเรื่อง “หนทางสร้างสุขให้ชีวิต” โดย นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ นิตยสาร หมอชาวบ้าน ฉบับ 393 มกราคม 2555 ได้กล่าวถึง… more »

FacebookTwitterGoogle+Share

หมายเหตุ เขต 17

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิพลในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิพลในการปฏิบัติงาน (Human Potential Development for increasing Effective Work) ณ เดอะเนเจอรัล การ์เด้น รีสอร์ท อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี… more »

FacebookTwitterGoogle+Share